Natuurgebied Uilenvangersweg - Bergen aan Zee

Als we in Nederland spreken over 'de blonde duinen' gaat dat over duinen ten zuiden van Bergen aan Zee. Ongeveer bij Bergen verandert namelijk de samenstelling en ook de kleur van het duinzand. Ten zuiden van Bergen is het zand kalkrijk en blond van kleur. Aan de noordkant is het kalkarm en witgrijs. Het kalkgehalte van het zand laat zich ook duidelijk aflezen aan de begroeiing in het duin: minder kalk betekent vooral dat de bodem zuurder is. Op zo'n bodem kunnen zich heidevelden ontwikkelen. (Bron: Noordhollands Duinreservaat)

Terug naar Boven
Sluit Zoom