Project De ransuil

De ransuil is in Nederland, naast de bosuil, de meest voorkomende uilensoort. Het is een relatief grote uil die, met uitzondering van IJsland, in heel Europa voorkomt. Deze uilensoort heeft heldere oranje ogen en kenmerkende grote oorpluimen en is bijna evengroot als een kraai. Het is een echt nachtdier die overdag bijna opgaat in de natuur waardoor men dit dier zelden te zien zal krijgen. De ransuil leeft voornamelijk van muizen en spitsmuizen maar ook kleine vogeltjes staan op het menu. Bij gevaar zal de ransuil zich klein maken en een gespannen houding aannemen.

Project ransuil

Project ransuil Kenmerken 1/2

Opvallend aan het uiterlijk van de ransuil zijn met name de lange oorpluimen, die overigens geen echte oren zijn. Het verenkleed is aan de bovenzijde roestgeel met zwartbruine vlekken en strepen, en verder is de vogel grijsbruin gevlekt en gestreept.

Project ransuil

Project ransuil Kenmerken 2/2

De wetenschappelijke naam betekent "ooruil". Lengte: 35 - 37cm. Spanwijdte: 84 - 95cm Gewicht: 210 - 330gram Leeftijd: 10 - 15 jaar. De ransuil komt voor in bosachtige gebieden met naaldbomen en open terreinen.

Project ransuil

Project ransuil Voedsel

Net als de meeste uilen is ook de ransuil vooral actief als het donker is. Dit in tegenstelling tot de velduil, die ook wel overdag actief is. De ransuil jaagt op knaagdieren en rustende vogels.

Project ransuil

Project ransuil Voortplanting

De periode van eileg ligt tussen eind maart en half april en het legsel bedraagt gemiddeld 4-6 eieren. In voedselrijke jaren met veel veldmuizen kan dat zelfs oplopen tot 8 eieren.

Project ransuil

Project ransuil Verspreiding Nederland

In de winter verblijven ransuilen graag in elkaars gezelschap. In hun roestplaatsen, gemeenschappelijke slaapplaatsen in naaldbomen, struiken, knotwilgen of wilde hagen, rusten ze soms in grote groepen tot wel 100 exemplaren.

Project ransuil

Project ransuil Kwetsbaar

Omdat de populatie ransuilen afneemt, staat de soort op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als 'kwetsbaar'. De ransuil is sterk afhankelijk van veldmuizen. Van nature maken die een drie- tot vierjarige cyclus door.

Terug naar boven
Sluit Zoom