Natuurmonumenten Harger- en Pettemerpolder

Zout ontmoet zoet in het uitgestrekte en eeuwenoud weidegebied van de Harger- en Pettemerpolder. Beschut achter de Hondsbossche Zeewering, in het noorden van Noord-Holland, vinden vooral veel vogels hier rust. Vooral de plassen van De Putten zijn erg in trek. Die plassen ontstonden door het afgraven van klei. Vooral in de winter zit het er vol met smienten, kolganzen en zeldzame dwergganzen. In het voorjaar scharrelen er kluut en tureluur rond. In de herfst doen lepelaars het gebied aan als tussenstop op hun grote trek naar Afrika.'

Terug naar Boven
Sluit Zoom